Položka
Částka

Platba za registraci domény

175,45,-

Platba za webhosting (FORPSI) stránky travnicekprezidentem.cz

798,60,-

Platba za zřízení P.O.Boxu pro zasílání podpisových archů

460,-